rápia Vás mokrá pivnica, vlhké steny a vlhkosť, radón a plesne v dome ? Na problémy s vlhkosťou máme riešenie ! Elektrofyzikálny systém DryPol® odstráni vlhkosť, plesne a radón z muriva rýchlo, lacno, bez stavebných zásahov už od šiesteho mesiaca od spustenia ...   Zvoľte bezkontaktný systém vysúšania vlhkosti z muriva, ktorý si jednoducho objednajte prostredníctvom tejto webovej stránky.   PPrístroj na ekologické vysúšanie vlhkosti muriva Vám doručí dôveryhodná spoločnosť na dobierku. Po zostavení a kontrole môžete začať vysúšať murivo takmer ihneď.   Najskôr je treba prístroj za pomoci jednoduchého náradia zostaviť a umiestniť na vlhkú stenu podľa priloženého návodu.   Tešte sa z vysušeného muriva bez vlhkosti, baktérií, plesní, sporov a radónu už od šiesteho mesiaca od spustenia.

Technológia elektroosmózy, čo je to elektroosmóza a ako elektroosmózu využívame ?

 

ČO JE ELEKTROOSMÓZA A AKO VÁM ELEKTROOSMÓZA VYSUŠÍ KOMPLETNE CELÝ DOM BEZ STAVEBNÝCH ZÁSAHOV A NÁSLEDNE TRVALE HYDROIZOLUJE STAVBU

 

Elektroosmóza - tak označujeme elektroosmotický tok, pre ktorý užívame skratku EOF. Elektroosmóza je jednou z hybných síl kapilárnej elektroforézy vznikajúcej ionizáciou silanolových skupín na vnútornej strane kapiláry pri pH> 7. V dôsledku tejto ionizácie sa vnútorná stena kapiláry chová, ako by mala záporny náboj. Tento záporny náboj priťahuje v rámci elektroosmózy katióny z roztoku, ktoré migrujú ku katóde, teda k záporne elektricky nabitej časti. S ohľadom na malé rozmery kapiláry so sebou strhávajú aj anióny, ktoré ku katóde migrujú tiež.
 

Odstranenie vzlínajúcej vlhkosti technológiou DryPol® System | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.skVzlínanie vlhkosti muriva pred inštaláciou systému DryPol® System

Vzlínanie vlhkosti do muriva, kedy stavba často vyzerá tak, ako by vlhkosť priamo nasávala, patrí všeobecne medzi najrozšírenejšie a zároveň aj najzávažnejšie závažné problémy všetkých stavieb starších ako tridsať rokov. Všeobecne možno povedať, že takmer všetky stavby staršie tridsať rokov sú napadnuté vzlínajúcou vlhkosťou, čo výrazne zvyšuje náklady na vykurovanie objektu, podporuje výskyt plesní, spórov a baktérií v murive a predovšetkým výrazne znehodnocuje stavbu a znižuje jej odolnosť k poveternostným podmienkám. Vzlínajúca vlhkosť stavieb, ak nie je včas sanovaná, alebo ak nie je vykonaná včas kvalitná hydroizolácia objektu, môže viesť k deštrukcii celej stavby do takej miery, že sa stáva neobývateľnou.
 
 
Vlhkosť sa do muriva dostáva v rámci procesu vzlínania vlhkosti, ktorý je úplne prirodzeným a patrí medzi fyzikálne zákony tejto planéty - voda, vlhkosť, vzlína do muriva úplne samozrejme a práve to prístroj DryPol® System vo svojej funkcii využíva. Je tiež potrebné pripomenúť, že na základy domu, murivo aj strechy pôsobí niekoľko druhov vlhkosťí; voda teda vzlína do muriva stavby rôznymi cestami a tieto sa spoločnými silami vrátane prípadného nevhodného používania zo strany jeho obyvateľov podieľajú na postupnej skaze objektu. Vzlínajúcej vlhkosti v murive možno teda zabrániť vhodným opatrením už pri realizácii stavby alebo neskôr, kedy je však okrem technológie DryPol® System celý proces odvlhčenia stavby náročný ako pre jej obyvateľov, tak aj pre stavbu samotnú. Technológiou DryPol System® možno však vzlínanie vlhkosti zastaviť a naštartovať proces odvlhčenia stavby a jej hydroizolácie.
 
 
 
Vzlínaniu vlhkosti do muriva stavieb a vôbec procesu zavlhnutia stavby možno spoľahlivo zabrániť inštaláciou unikátnej technológie DryPol® System, ktorá Vašej stavbe zabezpečí, že sa doteraz nahromadená vlhkosť v murive prirodzenou cestou vráti späť do podložia stavby bez nešetrných stavebných zásahov a najmä, že sa stáva celá stavba hydroizolovaná na dobu najmenej ďalších tridsatich rokov.
 
 
 

Stav muriva po inštalácii systému DryPol® System | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Vysušenie a sanácie vlhkosti muriva a hydroizolácia objektu DryPol® System

Inštalácia technológie DryPol® System nie je zložitá a ak sa budete riadiť radami a odporúčaniami na tejto webovej stránke a v priloženom návode, vlhkosť z Vašej stavby začne odchádzať takmer okamžite. Proces odstránenia vlhkosti muriva technológiou DryPol® System využíva elektroosmózu, keď rokmi nahromadená voda v murive odchádza späť do podložia na základe nemenných fyzikálnych zákonov.
 
Elektromagnetické pulzné generátory nabíjajú molekuly vody kladným nábojom, ktorý je následne priťahovaný záporným nábojom do podložia stavby. Voda v murive teda využije cesty, ktorými sa do stavby dostala a putuje opačným smerom. Nespornou výhodou tejto technológie DryPol® System vysúšania vzlínajúcej vlhkosti stavieb je najmä možnosť odvlhčenia nehnuteľnosti svojpomocne, ekologicky, čisto, lacno a bez stavebných zásahov.

Aktívna elektroosmóza funguje na prirodzenom princípe zemského elektromagnetizmu. Elektrinou nabíjané generátory magnetických pulzov nabíjajú pôvodne záporne nabité častice vody v kapiláre kladným nábojom. Podložie stavby sa vyznačuje vždy veľmi silným záporným nábojom, čo má za následok pôvodné kapilárne vzlínanie vlhkosti - ak však dodáme prístrojom DryPol® System vode obsiahnuté v murive stavby kladný náboj, proces sa obráti a voda sa vracia prirodzenou cestou späť do podložia. Bez stavebných zásahov, bez akéhokoľvek výrazného technického narušenia stavby. Elektrofyzikálna metóda DryPol® System vysuší vlhké pivnice, vlhké základy, vlhké steny či vlhké konštrukcie súkromných, komerčných či historických stavieb maximálne do troch rokov.

 

 

Objednávka vysúšanie vlhkosti muriva, sanácia vlhkého muriva s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb technológiou DryPol® System | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

 

 

 

Sanacie vlhkosti a vysusovanie vlhkého muriva unikátnou metódou DryPol System® s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb |  Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

DryPol System ® patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

TOPlist