DryPol® | unikátna technológia sanácie vzlínajúcej vlhkosti, ekologického vysušovania vlhkého muriva a hydroizolácie stavieb na elektrofyzikálnom princípe