Funkcia elektrofyzikálnej technológie pre vysušovanie muriva DryPol® - kompletné vysušenie vlhkosti muriva a stien stavieb