Inštalácia technológie na vysušovanie vlhkého muriva DryPol® na sanáciu muriva, vysušovanie vzlínajúcej vlhkosti základov vrátane kompletnej hydroizolácie spodných stavieb na elektrofyzikálnom princípe elektroosmózy