Úspora energie na vykurovanie stavieb až 70% inštaláciou bezkontaktnej technológie DryPol® System pre sanaciu vlhkosti muriva a kompletnú hydroizoláciu stavieb