rápia Vás mokrá pivnica, vlhké steny a vlhkosť, radón a plesne v dome ? Na problémy s vlhkosťou máme riešenie ! Elektrofyzikálny systém DryPol® odstráni vlhkosť, plesne a radón z muriva rýchlo, lacno, bez stavebných zásahov už od šiesteho mesiaca od spustenia ...   Zvoľte bezkontaktný systém vysúšania vlhkosti z muriva, ktorý si jednoducho objednajte prostredníctvom tejto webovej stránky.   PPrístroj na ekologické vysúšanie vlhkosti muriva Vám doručí dôveryhodná spoločnosť na dobierku. Po zostavení a kontrole môžete začať vysúšať murivo takmer ihneď.   Najskôr je treba prístroj za pomoci jednoduchého náradia zostaviť a umiestniť na vlhkú stenu podľa priloženého návodu.   Tešte sa z vysušeného muriva bez vlhkosti, baktérií, plesní, sporov a radónu už od šiesteho mesiaca od spustenia.

Technológie, ktorými možno vykonať sanáciu vlhkého muriva

Ľudia už vymysleli a vyskúšali v praxi mnoho technológií sanácie vlhkého muriva s rôznymi výsledkami vysúšania. 

Vysúšanie muriva patrí medzi práce, ktorými sa snažíme odstrániť vlhkosť z muriva na hodnoty stavebných noriem, keďže neriešená stavebná chyba práve vo forme vlhkosti muriva a jej negatívnych prejavov môže postupom času výrazne prispieť ku skaze objektu do tej miery, že sa stane pre ľudí úplne neobývateľným. Kým sa tak stane, vlhkosť spôsobuje deštrukciu objektu a prispieva k zvýšenému výskytu zdraviu škodlivých plesní a zvyšuje náklady na vykurovanie objektu.

Obyvatelia vlhkých stavieb o prejavoch vzlínajúcej vlhkosti vedia

Vzlínajúca vlhkosť murivaObyvatelia vlhkých stavieb o prejavoch vzlínajúcej vlhkosti vedia a hľadajú technológie, ktoré na sanáciu vlhkosti v objekte využiť tak, aby bol dom vysušený čo najskôr, ideálne bez hluku, prachu, chemikálií a vysokých finančných nákladov. Najlepšie však je na nezvratný fakt, že stavba bude v nasledujúcich rokoch priamo vystavená agresívnemu vzlínaniu vlhkosti, myslieť už v úvodných štádiách projektových príprav. 

V čase pred realizáciou stavby je teda nutné navrhnúť vhodné opatrenia, ktoré čo najviac zabránia vnikaniu vody do murovaných konštrukcií stavby a za pomoci ktorých sa dá predchádzať vzniku stavebných porúch v dôsledku vzlínania vlhkosti. Najčastejšie sú problémy vznikajúce po nedodržaní technologického postupu výstavby alebo z dôvodu nesprávne navrhnutej izolácie proti vzlínaniu vody.

.

Ak sa však vzlínajúca vlhkosť v stavbe už prejavila, je dôležité zvoliť vhodný sanačný postup

Ak sa však vzlínajúca vlhkosť v stavbe už prejavila, je dôležité zvoliť vhodný sanačný postup, ktorým vzlínanie vlhkosti zastavíme, stavbu a jej murivo vysušíme (najlepšie na hodnoty stavebných noriem) a samozrejme následne zabránime, aby vlhkosť opätovne prenikala do muriva. Technológií s rôznou mierou úspešnosti vysúšania muriva existuje veľa a každá z nich skrýva niektoré nebezpečenstvá, o ktorých však klienti často ani nevedia. Nech už si majiteľ vlhkého domu zvolí akúkoľvek metódu sanácie vlhkosti, ktorá počíta so stavebnými zásahmi, mal by počítať najmä s obmedzením bežnej prevádzky v stavbe, s hlukom, prachom a chemikáliami, a najmä s vyššími finančnými nákladmi. Niektoré sanačné metódy však nie sú z rôznych dôvodov na určitých typoch stavieb aplikovateľné, a tak sa teda aj samotné vykonanie sanácie vlhkosti veľmi často odďaľuje, čo poškodzuje nielen stavbu, ale aj zdravie jej obyvateľov. Škodlivé plesne a baktérie sa vo vlhkej stavbe množia veľmi rýchlo a stavba sa tak môže stať pre človeka doslova toxická.

Ako však stavbu odvlhčiť, zbaviť ju vzlínajúcej vlhkosti a kompletne hydroizolovať ?

Vzlínajúca vlhkosť muriva a jej odstránenieAko však stavbu odvlhčiť, zbaviť ju vzlínajúcej vlhkosti a kompletne hydroizolovať bez uvedených komplikácií a najmä bez závislosti od aktuálneho počasia? Ako dosiahnuť vysušenie stavby bez stavebných zásahov, ktoré môžu byť pomerne ťažko vykonateľné a najmä bez vysokých finančných nákladov, ktoré môžu výrazne zaťažiť rodinný rozpočet? Odpoveď sa skrýva v jednom slove: elektroosmóza. Elektroosmóza, bezkontaktná sanačná technológia, odstráni vlhkosť z muriva a následne hydroizoluje stavbu bez stavebných zásahov, ekologicky, rýchlo a lacno v akomkoľvek počasí. 

Vďaka bezkontaktnej elektroosmóze, ktorú využíva technologicky najvyspelejšie zariadenie DryPol®, možno odstrániť vlhkosť z muriva akejkoľvek stavby z akéhokoľvek stavebného materiálu do dvoch rokov (jeden prístroj vysuší vlhkosť zo stavby s rozlohou až 1100 m2.) Ak chcete, aby bol dom zdravý, suchý, čistý, bez plesní, vlhkosti a nepríjemného zápachu, zvoľte unikátnu technológiu DryPol®garantujeme vám záruku až tridsať rokov na prevádzku aj funkcie prístroja. Zbavte svoju nehnuteľnosť prejavov vzlínajúcej vlhkosti a žite v zdravom prostredí. S technológiou DryPol® taktiež ušetríte až 70 % nákladov na vykurovanie objektu.

Technológia sanácie vlhkého muriva aplikáciou prevzdušňovacích metód

Metóda sanácie vlhkosti muriva za pomoci prevzdušňovania spočíva vo vytvorení vzduchových kanálov, ktorými sa zabezpečí cirkulácia vzduchu v murive a vlhkosť zo stavebnej konštrukcie sa odvádza do ovzdušia. V rámci tejto sanačnej metódy je možné použiť aj dodatočný ventilátor. Výhodou tejto sanačnej metódy sú nízke obstarávacie a prevádzkové náklady, no v porovnaní s ostatnými sanačnými metódami je účinnosť odvlhčenia veľmi nízka a je dôležité pripomenúť aj to, že dom v rámci aplikácie prevzdušňovacích sanačných metód stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Časová náročnosť aplikácie tejto metódy a jej závislosť od aktuálneho ročného obdobia a počasia v mnohých prípadoch aplikáciu komplikuje. 

Technológia sanácie vlhkého muriva zarážaním plechov z nehrdzavejúcej ocele

Metóda sanácie vlhkosti stien prostredníctvom zarážania  plechov z nehrdzavejúcej ocele je technológia, ktorá patrí medzi najviac deštruktívne voči stavbe, keďže špeciálne kladivá zarážajú  oceľové dosky medzi škáry tehál. Samotnú hydroizolačnú vrstvu tvoria dosky z nehrdzavejúcej ocele, spravidla z vlnitého nehrdzavejúceho plechu, ktoré sú zaradené do ložnej škáry muriva za predpokladu, že je táto škára rovná a bez väčších nepravidelností. Pre majiteľov stavby napadnutej vzlínajúcou vlhkosťou to potom znamená, že ak ložná škára nie je dostatočne pravidelná, táto metóda sanácie vlhkosti muriva je nepoužiteľná. Jednotlivé časti vodorovnej hydroizolácie sa do muriva zarážajú mechanicky, alebo ručne s použitím mechanického kladiva, ktorého dĺžka zodpovedá hrúbke muriva vysúšaného objektu. 

Samotné časti hydroizolačnej vrstvy, teda nehrdzavejúcich vlnitých plechov, sú navyše pre ľahšie prenikanie plechov do muriva vybavené hrotmi. Sanácia vlhkosti muriva a následná izolácia proti opätovnému vzlínaniu vlhkosti metódou zarážania plechov z nehrdzavejúcej ocele sa vykonáva napojením jednotlivých plechov prostredníctvom prekrývania krajných vĺn, aby došlo k vytvoreniu kompaktnej hydroizolačnej vrstvy. Medzi výrazné nevýhody vykonania sanácie vlhkosti muriva vložením vodorovnej hydroizolačnej vrstvy zarážaním nehrdzavejúceho materiálu patrí najmä deštruktívny vplyv nárazov pri zarážaní plechov na stavebnú konštrukciu, teda na statickú vyváženosť stavby, nepoužiteľnosť tejto sanačnej technológie pri murive bez pravidelnej vodorovnej škáry a hlavne vysoká cena nielen za samotné vykonanie, ale aj za súvisiace úkony, bez ktorých túto sanačnú metódu nemožno aplikovať. Zarážanie nehrdzavejúcich plechov nemožno vykonávať v akomkoľvek počasí a tak je táto technológia sanácie vlhkosti závislá aj od aktuálneho ročného obdobia či poveternostných podmienok. Nevýhodou tejto sanačnej technológie je i nemožnosť použiť ju v pamiatkovo chránených či historických stavbách, ktoré sú vzlínajúcou vlhkosťou napadnuté veľmi často. 

Technológia sanácie vlhkého muriva podrezaním muriva diamantovým lanom

Odstránenie vlhkosti stien bez stavebných zásahovMetóda sanácie vlhkosti stien podrezaním muriva diamantovým lanom patrí medzi sanačné technológie na podrezanie domu z akéhokoľvek typu muriva, keď rez diamantovým lanom je možné vykonávať v oboch smeroch, teda vodorovne aj zvisle. Samotné rezacie lano tvorí oceľové jadro s diamantovým prstencom. V rámci podrezania stavby s cieľom vykonať sanáciu vlhkosti touto metódou sa do vlhkého muriva stavby najprv vŕtajú otvory v rozmedzí požadovaného rezu, ktorými podrezávacie lano prevliekame a následne nasadzujeme na kladky a navliekame na hnací mechanizmus. Medzi hlavné nevýhody metódy sanácie vlhkého muriva podrezaním muriva diamantovým lanom zaraďujeme predovšetkým finančnú náročnosť a nadštandardné požiadavky na manipulačný priestor pri aplikácii v stavbe. Pre majiteľov vlhkej nehnuteľnosti z toho vyplýva, že ak má stavba napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou menšie rozmery s mnohými rohmi, je táto sanačná metóda úplne nepoužiteľná. Podobne ako v prípade realizácie sanácie vlhkosti zarážaním nehrdzavejúcich plechov je táto technológia závislá od aktuálneho ročného obdobia a poveternostných podmienok. Podrezanie muriva diamantovým lanom je vylúčené pri historických objektoch a túto technológiu sanácie vlhkosti nie je možné vykonať ani v suterénoch s nedostatkom priestoru.

Technológia sanácie vlhkého muriva podrezaním muriva reťazovou pílou

Podrezávanie muriva stavby napadnutej vzlínajúcou vlhkosťou je možné tiež metódou podrezania muriva reťazovou pílou. Táto sanačná technológia na odstránenie vzlínajúcej vlhkosti nahradila pôvodné podrezávanie muriva ručnou pílou. Rez vykonávame ideálne v maltovej škáre, niektoré píly umožňujú viesť rez aj murivom zo zmiešaného stavebného materiálu. V rámci tejto sanačnej technológie je základom osekanie starej omietky v mieste rezu a vytvorenie pevného a rovného podkladu pre pohyb rezacieho zariadenia. Medzi výrazné nevýhody tejto sanačnej metódy na odstránenie vlhkosti muriva je najmä vysoká prašnosť v stavbe a v jej okolí a vysoká náročnosť na priame stavby, keď je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor a podklad pre podrezávacie zariadenie. Okrem vysokých finančných nárokov je podrezávanie vlhkého muriva väčšinou aj veľmi komplikované v suterénnych a pivničných priestoroch a taktiež pri stavbách s výrazne nepravidelným pôdorysom. Z uvedeného tiež vyplýva, že aj táto metóda sanácie vlhkosti je výrazne závislá od počasia a je potrebné ju dlhodobo plánovať. Podrezanie muriva diamantovým lanom je vylúčené pri historických objektoch a túto technológiu sanácie vlhkosti nie je možné vykonať ani v suterénoch s nedostatkom priestoru. Značná prašnosť v rámci aplikácie tejto sanačnej technológie v priestoroch bez dostatočného odvetrávania vykonanie sanácie vlhkého muriva reťazovou pílou tiež výrazne obmedzuje.

Technológia sanácie vlhkého muriva chemickou injektážou

Technológia sanácie vlhkého muriva chemickou injektážou je šetrnejšia metóda odstránenia vzlínajúcej vlhkosti stavieb technológiou tlakovej či beztlakovej chemickej injektáže. Aj napriek tomu sa však nevyhneme výrazným stavebným zásahom a práci s chemikáliami. Chemická injektáž nahrádza podrezanie muriva, jej účinnosť je však nižšia a pohybuje sa v priemere okolo 65 %. 

Chemické injektáže muriva proti vzlínajúcej vlhkosti delíme podľa spôsobu vykonania na:

Tlakové chemické injektáže muriva – ich nevýhodou je, že tlakovo aplikovaná látka môže unikať do medzier v murive úplne bez kontroly, čo má za následok nedostatočné vyplnenie kapilárnych riečisk izolačnou hmotou. Vzlínajúca voda sa tak môže opäť dostať do injektovaného muriva a celý proces môže úplne znehodnotiť hlavne v prípadoch, keď sa tlaková chemická injektáž muriva vykonala neodborne.

Beztlakové chemické injektáže muriva – ich značnou nevýhodou je tiež možnosť úniku injektážnej chemikálie medzerami vo vysúšanom murive, a to bez možnosti akejkoľvek kontroly. V tejto súvislosti opäť nezabúdajme, že pracujeme s chemikáliami. Úniku injektážnej látky medzerami vo vysúšanom murive síce možno aspoň čiastočne zabrániť dodatočným vyplnením otvorov v murive špeciálnou zmesou betónu a ich odvŕtaním. Je však samozrejmé, že tieto dodatočné opatrenia opäť zvyšujú náklady na vykonanie sanácie vlhkosti a odstraňovanie vlhkosti sa tiež rozloží do dlhšieho časového úseku.

Krémová chemická injektáž muriva je účinnejšou metódou chemickej sanácie vlhkého muriva oproti predchádzajúcim dvom metódam, avšak jej vykonanie je výrazne nákladnejšie pri percentuálnom zlepšení max. 15 %. Nevýhodou aplikácie injektážnych krémov je teda porovnanie pomeru účinnosť/cena a takisto aj časová náročnosť aplikácie. Zákrok musí vykonať špecializovaná odborná firma. Výber značky sanačného injektážneho krému je dôležité starostlivo zvážiť a konzultovať so špecialistom, ktorý vyberie pre konkrétnu stavbu najvhodnejší typ. 

Technológia sanácie vlhkého muriva elektroosmózou systémom DryPol®

Elektroosmóza ako sanačná nedeštruktívna ekologická technológia na odstránenie vlhkosti muriva s následnou kompletnou celkovou dodatočnou hydroizoláciou stavby je účinná sanačná metóda na odstránenie vzlínajúcej vlhkosti z muriva z akéhokoľvek stavebného materiálu bez stavebných zásahov najneskôr do troch rokov od dátumu inštalácie. Elektroosmóza technológiou DryPol® je bezkontaktná metóda, ktorej výsledky sú preverené viac ako 1700 / inštalácií v Európe. 

Najmodernejšie počítačom riadené generátory magnetických pulzov nabíjajú vodu obsiahnutú v murive kladným elektrickým nábojom a tá sa potom následne vracia späť do podložia stavby, teda do miest, odkiaľ sa do muriva stavby dostala. Ak nie sú prerušené kapilárne riečiská napríklad podrezaním či chemickou injektážou, elektroosmóza prístrojom DryPol® spoľahlivo a kompletne vysuší celý dom vrátane pivníc a stavebných konštrukcií a následne pôsobí ako dodatočný trvalý hydroizolačný štít stavby najmenej tridsať rokov. Elektroosmóza systémom DryPol® je vhodná aj pre historické a komerčné objekty, pre stavby s trvalou prevádzkou aj zdravotnícke zariadenia, chaty, chalupy či suterénne priestory. 

Výhodou prístroja DryPol® je aj možnosť využiť túto nedeštruktívnu technológiu na vysúšanie muriva po živelnej pohrome

DryPol® System pre odstránenie vlhkosti zo stienVýhodou prístroja DryPol® je aj možnosť využiť túto nedeštruktívnu technológiu na vysúšanie muriva po živelnej pohrome (napríklad vyplavení), keď elektroosmóza vytlačí vodu obsiahnutú v murive do podložia stavby. Nespornou výhodou sanácie vlhkosti muriva elektroosmózou je aj možnosť úspory až 70 % energetických nákladov na vykurovanie objektu, pretože elektroosmóza začína pôsobiť ihneď. Steny domu teda prestávajú produkované teplo pohlcovať, ba naopak, začínajú ho odrážať späť do miestností. Jednoduchá inštalácia prístroja, nízka cena a spotreba elektrickej energie okolo 5,- € za kalendárny rok, vysoký výkon a okamžitá účinnosť sú hlavné atribúty technológie DryPol®, jednotky na trhu v oblasti sanácie vzlínajúcej vlhkosti a ekologickej dodatočnej hydroizolácie stavieb. Vďaka tomu, že technológia pôsobí iba na vodu obsiahnutú v murive a na nič iné, je bezkontaktný systém DryPol® vhodný pre všetky typy objektov z ľubovoľného stavebného materiálu.

10
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Sanacie vlhkosti a vysusovanie vlhkého muriva unikátnou metódou DryPol System® s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb |  Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

DryPol System ® patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

TOPlist